Anar directament a la informació del producte
1 de 1

fertilnatura

POLPA PURA D'ALOE VERA (1000 ml)

POLPA PURA D'ALOE VERA (1000 ml)

Preu habitual €24,50 EUR
Preu habitual Preu d'oferta €24,50 EUR
Oferta Esgotat
Impost inclòs.

Descripció:

Servida en ampolla de vidre d'1 litre. La fulles d'Aloe es conreen en plantacions ecològiques en l'Axarquía de Màlaga. Són fulles procedeixen de plantes adultes a les quals se'ls extreu de forma immediata, la polpa. Aquesta s'allibera de la aloina, per després ser triturada, estabilitzada i homogeneïtzada de manera que es conservin íntegres les seves propietats, elements actius, contingut en aminoàcids, oligoelements, minerals i vitamines. Inclou un 3% de suc de llimona. El producte resultant es somente a un procés de magnetització.

Utilització:

Dosi recomanada: De 10 a 20 ml de 2 a 3 vegades al dia. Altres dosi terapèutiques consultar amb l'especialista. Per a altres usos consultar propietats.
Es subministra un tap dosificador.

Conservació:

Degut a que no conté cap conservant, no ha de sotmetre's a temperatures altes, per la qual cosa és aconsellable mantenir-la en el frigorífic. Sempre abans d'obrir l'ampolla i a fi de mantenir les seves propietats, s'ha de refredar i una vegada oberta torna a guardar-se en frigorífic. Consumir en el menor espai de temps possible. S'aconsella evitar el contacte amb cap objecte metàl•lic.

Contingut:

  • Polpa pura d'Aloe 97%
  • Suc de llimona 3%

Propietats:

La polpa pura i fresca de l'Aloe vera Barbadensis procedeix de fulles de plantacions ecològiques, mimades pel clima de la costa malaguenya. És una polpa viva, havent manipular amb cura. El procés d'obtenció s'ha dut a terme sense manipulació industrial, sense escalfament o irradiació, ni d'un altre mètode que pugui minvar la puresa i originalitat del producte. La polpa s'estabilitza mitjançant els àcids cítric, ascòrbic i extracte de llavor d'aranja, posteriorment és envasada en ampolles opaques de vidre amb tap i precinte de seguretat.Amb per tal de gaudir del tot de totes les propietats, aconsellem que abans d'obrir la ampolla, aquesta es refredi i un cop oberta, es guardi a la nevera.


És possible que el sabor no sigui del seu grat. En aquest cas aconsellem barregi la polpa amb qualsevol suc, tenint sempre la precaució de no posar-la en contacte amb l'objecte metàl·lic algun, ja que aquesta té el valor afegit d'estar altament magnetitzada.
Des de la més remota antiguitat ens arriben testimonis històrics que parlen sobre les portentoses qualitats de l'àloe fresc com a remei. Ja en el mil·lenari Egipte els faraons prenien polpa d'àloe per tractar afeccions gàstriques i millorar en general el funcionament dels òrgans interns, usant-la a més com a reconstituent, purificador de la sang i preventiu d'altres mals.


L'àloe és sobretot un gran regenerador, un reparador cel·lular amb un torrent de nutrients, que repercutiran positivament en la seva salut. També s'ha demostrat la seva eficàcia en la cura del cabell, així com la seva gran capacitat com a accelerador de la restitució i rejoveniment de la pell, de les taques solars, l'acne, la psoriasi, els èczemes, estries, hemorroides, varius, fongs, dolors musculars, artritis, picades d'insectes i al·lèrgies. A més no hi ha producte comparable en cas de cremades. També és un bon desinfectant que conté antibiòtics naturals i és un potent fungicida. Són tantes les aplicacions de l'àloe que sorprèn amb els seus beneficis.

 

 

Descripción:

Servida en botella de vidrio de 1 litro. Las hojas de Aloe se cultivan en plantaciones ecológicas en la Axarquía de Málaga. Son hojas procedentes de plantas adultas a las que se les extrae de forma inmediata, la pulpa. Esta se libera de la aloina, para después ser triturada, estabilizada y homogeneizada de manera que se conservan íntegras sus propiedades, elementos activos, contenido en aminoácidos, oligoelementos, minerales y vitaminas. Incluye un 3% de zumo de limón. El producto resultante se somete a un proceso de magnetización.

Modo de empleo:

Dosis recomendada: De 10 a 20 ml de 2 a 3 veces al día. Otras dosis terapéuticas consultar con el especialista. Para otros usos consultar propiedades.

Se suministra un tapón dosificador.

Conservación:

Debido a que no contiene ningún conservante, no debe someterse a temperaturas altas, por lo que es aconsejable mantenerla en el frigorífico. Siempre antes de abrir la botella y con objeto de mantener sus propiedades, se debe enfriar y una vez abierta vuelve a guardarse en frigorífico. Consumir en el menor espacio de tiempo posible. Se aconseja evitar el contacto con objeto metálico alguno.

Contenido:

  • Pulpa pura de Aloe 97%
  • Zumo de limón 3%

Propiedades:

La pulpa pura y fresca del Aloe vera Barbadensis procede de hojas de plantaciones ecológicas, mimadas por el clima de la costa malagueña. Es una pulpa viva, debiéndose manipular con cuidado. El proceso de obtención se ha llevado a cabo sin manipulación industrial, sin calentamiento o irradiación alguna, ni de otro método que pueda menguar la pureza y originalidad del producto. La pulpa se estabiliza mediante los ácidos cítrico, ascórbico y extracto de semilla de pomelo, posteriormente es envasada en botellas opacas de cristal con tapón y precinto de seguridad.Con el fin de gozar por entero de todas la propiedades, aconsejamos que antes de abrir la botella, ésta se enfríe y una vez abierta, se guarde en el frigorífico.

Es posible que el sabor no sea de su agrado. De ser así aconsejamos mezcle la pulpa con cualquier zumo, teniendo siempre la precaución de no ponerla en contacto con el objeto metálico alguno, pues ésta tiene el valor añadido de estar altamente magnetizada.Desde la más remota antigüedad nos llegan testimonios históricos que hablan sobre las portentosas cualidades del aloe fresco como remedio. Ya en el milenario Egipto los faraones tomaban pulpa de aloe para tratar afecciones gástricas y mejorar en general el funcionamiento de los órganos internos, usándola además como reconstituyente, purificador de la sangre y preventivo de otros males.

El aloe es ante todo un gran regenerador, un reparador celular con un torrente de nutrientes, que repercutirán positivamente en su salud. También se ha demostrado su eficacia en el cuidado del cabello, así como su gran capacidad como acelerador de la restitución y rejuvenecimiento de la piel, de las manchas solares, el acné, la psoriasis, los eczemas, estrías, hemorroides, varices, hongos, dolores musculares, artritis, picaduras de insectos y alergias. Además no existe producto comparable en caso de quemaduras. También es un buen desinfectante que contiene antibióticos naturales y es un potente fungicida. Son tantas las aplicaciones del aloe que sorprenden con sus beneficios.

Veure tots els detalls

Coneixent les plantes i a nosaltres mateixes, podem ser sobiranes de la nostra salut.