Anar directament a la informació del producte
1 de 1

fertilnatura

SALUD DE LA BOTICA DEL SEÑOR MARÍA TREBEN - Consells i experiències amb herbes medicinals.

SALUD DE LA BOTICA DEL SEÑOR MARÍA TREBEN - Consells i experiències amb herbes medicinals.

Preu habitual €17,00 EUR
Preu habitual Preu d'oferta €17,00 EUR
Oferta Esgotat
Impost inclòs.

Descripció:

Maria Treben ha passat a la història com una de les pioneres més importants de la medicina natural. Molts la honren com una santa, però era una dona que va dedicar tota la seva vida a les herbes medicinals. Volia compartir la seva experiència amb tantes persones com fos possible. 

Durant tots aquests anys la seva fama i la popularitat de les seves obres mai han disminuït. A causa de l'augment de la posada en pràctica de la medicina alternativa seus llibres encara estan d'actualitat. 

En la seva obra principal Gesundheit aus der Apotheke Gottes (Salut de la botica del senyor), descriu detalladament 31 herbes medicinals, la seva força curativa i l'aplicabilitat en forma de te, tintura, farinetes, bany o suc fresc.

Pròleg:

Malgrat els molts atacs rebuts des dels més diversos llocs contra la meva persona i els meus consells en el fullet »Salut de la botica del Senyor«, la gran quantitat de cartes entusiàstiques que m'han enviat sans i malalts, metges i versats en medicina, del país i de l'estranger, m'han induït a seguir posant a l'abast de tots els meus coneixements i experiències més recents sobre les plantes medicinals en una nova edició millorada i ampliada de l'esmentat fullet.
En una època, en què gran part de la humanitat es va apartant considerablement d'una manera de vida natural i va deixant per una concepció falsa de la vida camí obert a malalties amenaçadores, hauríem recordar-nos de les herbes medicinals que Nostre Senyor per la seva bondat ens està regalant des de temps remots. El Pare Kneipp diu en els seus escrits que "per a cada malaltia ha crescut 01:00 herbeta.«

Sent així, cadascú pot afavorir la seva salut recollint en el moment oportú plantes i herbes de la «farmàcia de Déu,« bevent diàriament o durant un període determinat infusions o utilitzant els extractes per friccions i compreses, cataplasmes de vapor o banys d'herbes . Un cop un s'hagi decidit a utilitzar les herbes medicinals hauria de començar amb les herbes purificants de la sang, com All d'ós, Ortiga, Verónica, Dent de lleó i Plantatge. Aquests tractaments no poden perjudicar mai si se segueixen exactament les meves indicacions. Si no aporteu l'alleujament esperat, pot ser degut a que hi hagi zones geopáticas a l'entorn del malalt (habitatge, lloc de treball). En aquest cas caldria consultar amb un saurí (cercador de deus) perquè localitzés llocs lliures de radiacions.
En casos seriosos de malestar, febre o altres símptomes de malaltia manifestos, és imprescindible consultar a temps al metge perquè diagnostiqui. Igualment cal deixar controlar per un metge a consciència el procés de desenvolupament i de curació d'una malaltia greu.

El fet que la medicina oficial vagi prestant cada cop més atenció a la medicina natural s'ha demostrat clarament en el 25 Congrés Internacional de Postgraduats de la Deutsche BundesÁrztekammer i Osterreichische Árztekammer (Col · legis mèdics alemany i austríac) que va tenir lloc a Badgastein (Salzburg) i en què van participar 1500 metges.

El Prof Dr Carl Alken (Universitat de Saarland, RFA) justifica aquest increment de, atenció cap a les virtuts curatives de la natura amb les següents paraules:
«Després de la segona guerra mundial, els metges es van trobar pràcticament incapacitats per combatre ara la tuberculosi o la paràlisi renal. Després va venir el gran canvi amb la introducció dels antibiòtics. Els resultats són evidents, avui ja hem de lluitar contra les conseqüències negatives de l'administració excessiva dels mateixos i contra la mala utilització d'aquesta »benedicció«. A això cal afegir l'allau imparable actual de malalties per fongs (micosis), que es deuen a trastorns de l'equilibri biològic, l'excés de medicaments o altres influències del medi ambient. «

Des de fa anys vaig freqüentant sessions i congressos, els resultats també es publiquen als diaris. Molts metges conscients de la seva responsabilitat prevenen contra el perill de l'abús de medicaments. Sobretot no deixen d'advertir el perillosos que poden ser els analgèsics. Gran quantitat de gent els pren sense cap control mèdic, el que causa de vegades lesions gravíssimes dels òrgans. Per exemple, els medicaments per baixar la tensió arterial, presos durant un temps, afavoreixen a les dones la formació de càncer de mama, fet que han demostrat els resultats de tres grups d'investigadors experimentant independentment a Boston, Bristol i Hèlsinki. El meu propòsit és posar a l'abast de la mà dels malalts el coneixement de les propietats curatives d'una sèrie de plantes importants i més parlar-los de les experiències dels últims dos anys i mig, és a dir des de la publicació del fullet »Salut de la botica del Senyor «.
Per a l'ésser humà és molt edificant el trobar una sortida a la seva desesperació i patiment valent del seu propi esforç i la seva pròpia voluntat, gràcies a l'ajuda meravellosa de les nostres herbes medicinals. El malalt que s'obstini a reconquistar la seva salut assumint ell mateix aquesta responsabilitat, ha elevat de tal manera la seva dignitat humana, que es troba en el camí que li pot treure d'aquest carreró sense sortida com és la seva malaltia.

Sempre em pregunten d'on trec els meus coneixements sobre les plantes medicinals, però no puc donar una resposta precisa. Sent nena solia passar les vacances d'escola a casa de la família d'un guarda forestal. Allà vaig aprendre precoçment a conèixer ia apreciar la natura en el seu conjunt. De nena ja sabia distingiur les plantes i coneixia els seus noms; però ignorava la seva importància com a plantes curatives. La meva mare, entusiasta dels mètodes naturals de Kneipp, procurava criar-nos d'una manera natural, sense influències químiques.

Sent joveneta vaig tenir dos experiències que van ser molt decisives per a la meva vida. Una vídua d'uns 40 anys, mare de tres fills, estava malalta de leucèmia i després d'una estada a l'hospital la van enviar a casa com incurable. Els metges li van pronosticar solament tres dies de vida. La seva germana, preocupada pels nens, va ser amb l'orina de la malalta a consultar amb una herbolària que vivia prop de Karlsbad. La dona va dir espantada: "Tan tard ve vostè amb aquesta aigua de mort!« No obstant això, les herbes que li va donar ajudar a la malalta. Segons un nou reconeixement a l'hospital 10 dies després, la leucèmia havia desaparegut del tot.
Un cas semblant es va donar al mateix temps amb una dona de 38 anys, mare de quatre fills. Aquí també es tractava de leucèmia i segons els metges no hi havia esperança. La dona va demanar igualment consells a una herbolària, la qual li va donar unes herbes. Es preparava cada dia diversos gerros de tisana. Cada vegada que passava per on estaven es bevia un bon glop i pensava: "Si bé no m'ajuden, no em faran cap mal.« El resultat del nou reconeixement després de deu dies: Totalment lliure de la leucèmia.

Aquests exemples demostren la importància de beure distribuït durant el dia grans quantitats de tisana quan es tracta de malalties que semblen ser incurables. Arran d'aquests fets em vaig convèncer que les herbes podien aportar ajuda fins i tot en casos de malalties malignes.
El dia de la Candelera de 1961 va morir la meva bona mare. Llavors vaig rebre l'empenta per dedicar-me a la ciència de les plantes medicinals. Anava fent noves experiències i poc a poc em vaig familiaritzar del tot amb les herbes de la farmàcia del Senyor. Era com si em conduís una força sobrenatural, com si la mare de Déu, empara dels malalts, m'ensenyés el camí segur. Per la confiança que li tinc, sempre m'ha ajudat molt personalment, en casos de dubte, l'oració davant d'una imatge de la Verge que tinc a casa.

Així que no només vull cridar l'atenció sobre les plantes medicinals, sinó també sobre l'omnipotència del Creador, en les mans està la nostra vida, que Ell guia. Al busquem ajuda i consol en els casos de greus malalties i recollim piadosament les herbes de Sa farmàcia. Finalment voldria subratllar que he intentat el millor possible incorporar en aquesta edició refosa totes les meves experiències, per oferir-les a la humanitat per tal que tinguin profit. Igualment vull afegir a aquesta edició una petició: No em truquin per telèfon ni em manin cartes! Com que no sóc remeiera, tampoc pas consultes. L'índex de matèries ben detallat li indicarà la manera exacta per aplicar les herbes adequades. També voldria cridar l'atenció sobre el fullet »Maria Treben s Heilerfolge« (Els èxits curatius de Maria Treben; cartes i informes sobre èxits curatius) que ha publicat la mateixa editorial.

I una altra cosa més: Jo no faig enviaments ni recullo encàrrecs d'herbes.

Grieskirchen, en maig 1980
MARIA TREBEN

 

 

Descripción:

Maria Treben ha pasado a la historia como una de las pioneras más importantes de la medicina natural. Muchos la honran como una santa, pero era una mujer que dedicó toda su vida a las hierbas medicinales. Quería compartir su experiencia con tantas personas como fuera posible.

Durante todos estos años su fama y la popularidad de sus obras nunca han disminuido. A causa del aumento de la puesta en práctica de la medicina alternativa sus libros todavía están de actualidad.

En su obra principal Gesundheit aus der Apotheke Gottes (Salud de la botica del señor), describe detalladamente 31 hierbas medicinales, su fuerza curativa y la aplicabilidad en forma de té, tintura, papilla, baño o zumo fresco.

Prólogo:

A pesar de los muchos ataques recibidos desde los más diversos lugares contra mi persona y mis consejos en el folleto »Salud de la botica del Señor«, la gran cantidad de cartas entusiastas que me han enviado sanos y enfermos, médicos y versados en medicina, del país y del extranjero, me han inducido a seguir poniendo al alcance de todos mis conocimientos y experiencias más recientes acerca de las plantas medicinales en una nueva edición mejorada y ampliada del mencionado folleto.

En una época, en que gran parte de la humanidad se va apartando considerablemente de un modo de vida natural y va dejando por una concepción falsa de la vida camino abierto a enfermedades amenazantes, deberíamos acordarnos de las hierbas medicinales que Nuestro Señor por su bondad nos está regalando desde tiempos remotos. El Padre Kneipp dice en sus escritos que »para cada enfermedad ha crecido una hierbecilla.«

Siendo así, cada uno puede favorecer a su salud recolectando a su debido tiempo plantas y hierbas de la «farmacia de Dios,« bebiendo diariamente o durante un período determinado infusiones o utilizando los extractos para fricciones y compresas, cataplasmas de vapor o baños de hierbas. Una vez uno se haya decidido a utilizar las hierbas medicinales tendría que empezar con las hierbas purificantes de la sangre, como Ajo de oso, Ortiga, Verónica, Diente de león y Llantén. Estos tratamientos no pueden perjudicar nunca si se siguen exactamente mis indicaciones. Si no aportan el alivio esperado, puede ser debido a que existan zonas geopáticas en el entorno del enfermo (vivienda, puesto de trabajo). En este caso habría que consultar con un zahorí (buscador de manantiales) para que localizara lugares libres de radiaciones.

En casos serios de malestar, fiebre u otros síntomas de enfermedad manifiestos, es imprescindible consultar a tiempo al médico para que diagnostique. Igualmente es preciso dejar controlar por un médico concienzudamente el proceso de desarrollo y de curación de una enfermedad grave.

El hecho de que la medicina oficial vaya prestando cada vez más atención a la medicina natural se ha demostrado claramente en el 25 Congreso Internacional de Postgraduados de la Deutsche Bundes­Árztekammer y Osterreichische Árztekammer (Colegios médicos alemán y austríaco) que tuvo lugar en Badgastein (Salzburg) y en el que participaron 1500 médicos.

El Prof. Dr. Carl Alken (Universidad de Saarland, R.F.A.) justifica ese incremento de, atención hacia las virtudes curativas de la naturaleza con las siguientes palabras:

«Después de la segunda guerra mundial, los médicos se encontraron prácticamente incapacitados para combatir por ejemplo la tuberculosis o la parálisis renal. Luego vino el gran cambio con la introducción de los antibióticos. Los resultados son evidentes, hoy ya tenemos que luchar contra las consecuencias negativas de la administración excesiva de los mismos y contra la mala utilización de esa »bendición«. A ello hay que añadir la avalancha imparable actual de enfermedades por hongos (micosis), que se deben a trastornos del equilibrio biológico, al exceso de medicamentos o a otras influencias del medio ambiente.«

Desde hace años voy frecuentando sesiones y congresos, cuyos resultados también se publican en los periódicos. Muchos médicos conscientes de su responsabilidad previenen contra el peligro del abuso de medicamentos. Sobre todo no dejan de advertir lo peligrosos que pueden ser los analgésicos. Gran cantidad de gente los toma sin ningún control médico, lo que causa a veces lesiones gravísimas de los órganos. Por ejemplo, los medicamentos para bajar la tensión arterial, tomados durante cierto tiempo, favorecen en las mujeres la formación de cáncer de mama, hecho que han demostrado los resultados de tres grupos de investigadores experimentando independientemente en Boston, Bristol y Helsinki. Mi propósito es poner al alcance de la mano de los enfermos el conocimiento de las propiedades curativas de una serie de plantas importantes y además hablarles de las experiencias de los últimos dos años y medio, es decir desde la publicación del folleto »Salud de la botica del Señor«.

Para el ser humano es muy edificante el encontrar una salida a su desesperación y padecimiento valiéndose de su propio esfuerzo y su propia voluntad, gracias a la ayuda maravillosa de nuestras hierbas medicinales. El enfermo que se empeñe en reconquistar su salud asumiendo él mismo esta responsabilidad, ha elevado de tal manera su dignidad humana, que se encuentra en el camino que le puede sacar de ese callejón sin salida cual es su enfermedad.

Siempre me preguntan de dónde saco mis conocimientos sobre las plantas medicinales, pero no puedo dar una contestación precisa. Siendo niña solía pasar las vacaciones de colegio en casa de la familia de un guarda forestal. Allí aprendí precozmente a conocer y a apreciar la naturaleza en su conjunto. De niña ya sabía distinguir las plantas y conocía sus nombres; sin embargo ignoraba su importancia como plantas curativas. Mi madre, entusiasta de los métodos naturales de Kneipp, procuraba criarnos de una manera natural, sin influencias químicas.

Siendo jovencita tuve dos experiencias que fueron muy decisivas para mi vida. Una viuda de unos 40 años, madre de tres hijos, estaba enferma de leucemia y después de una estancia en el hospital la mandaron a su casa como incurable. Los médicos le pronosticaron solamente tres días de vida. Su hermana, preocupada por los niños, fue con la orina de la enferma a consultar con una herbolaria que vivía cerca de Karlsbad. La mujer dijo asustada: »¡ Tan tarde viene usted con esa agua de muerto!« No obstante, las hierbas que le dio ayudaron a la enferma. Según un nuevo reconocimiento en el hospital 10 días después, la leucemia había desaparecido por completo.

Un caso parecido se dio al mismo tiempo con una mujer de 38 años, madre de cuatro hijos. Aquí también se trataba de leucemia y según los médicos no había esperanza. La mujer pidió igualmente consejos a una herbolaria, la cual le dio unas hierbas. Se preparaba cada día varios jarros de tisana. Cada vez que pasaba por donde estaban se bebía un buen trago y pensaba: »Si bien no me ayudan, no me harán ningún daño.« El resultado del nuevo reconocimiento después de diez días: Totalmente libre de la leucemia.

Estos ejemplos demuestran lo importante que es beber distribuido durante el día grandes cantidades de tisana cuando se trata de enfermedades que parecen ser incurables. A raíz de estos hechos me convencí de que las hierbas podían aportar ayuda incluso en casos de enfermedades malignas.

El día de la Candelaria de 1961 murió mi buena madre. Entonces recibí el empuje para dedicarme a la ciencia de las plantas medicinales. Iba haciendo nuevas experiencias y poco a poco me familiaricé del todo con las hierbas de la farmacia del Señor. Era como si me condujera una fuerza sobrenatural, como si la madre de Dios, amparo de los enfermos, me enseñara el camino seguro. Por la confianza que le tengo, siempre me ha ayudado mucho personalmente, en casos de duda, la oración ante una imagen de la Virgen que tengo en casa.

Así que no sólo quiero llamar la atención sobre las plantas medicinales, sino también sobre la omnipotencia del Creador, en cuyas manos está nuestra vida, que El guía. En El buscamos ayuda y consuelo en los casos de graves enfermedades y recogemos piadosamente las hierbas de Su farmacia. Finalmente quisiera subrayar que he intentado lo mejor posible incorporar en esta edición refundida todas mis experiencias, para ofrecerlas a la humanidad con el fin de que tengan provecho. Igualmente quiero añadir a esta edición una petición: ¡No me llamen por teléfono ni me manden cartas! Como no soy curandera, tampoco paso consultas. El índice de materias bien detallado le indicará la manera exacta para aplicar las hierbas adecuadas. También quisiera llamar la atención sobre el folleto »Maria Treben's Heilerfolge« (Los éxitos curativos de Maria Treben; cartas e informes sobre éxitos curativos) que ha publicado la misma editorial.

Y otra cosa más: Yo no hago envíos ni recojo encargos de hierbas.

Grieskirchen, en mayo 1980

MARIA TREBEN

Veure tots els detalls

Coneixent les plantes i a nosaltres mateixes, podem ser sobiranes de la nostra salut.